Rodo

Ituran Europe Sp. z o.o. oraz dostawca systemu Ituran Location and Control Ltd. są w pełni dostosowane do wymogów nowej regulacji RODO.

Dostosowanie do wymogów RODO.

Zarówno Ituran Europe Sp. z o.o. jak i Ituran Location and Control Ltd. przeszły audyty bezpieczeństwa danych oraz zgodności z wymogami ustawy RODO.

Dostosowanie do RODO

 • Ituran Europe Sp. z o.o. oraz Ituran Location and Control Ltd. zawsze działa tylko na polecenie naszych klientów. Jako podmiot przetwarzający dane gromadzimy dane przy użyciu naszych systemów (dane o kierowcach, dane o stylu jazdy, dane o lokalizacji) po to aby realizować zlecone zadania. Przykładowe zadania realizowane przez nasze produkty i cele ich wykorzystania:
  • Monitoring GPS pojazdów
  • Poprawa stylu jazdy i podnoszenie bezpieczeństwa floty
  • Optymalizacja realizacji procesów logistycznych w firmie
  • Tworzenie różnorakich raportów pomocnych przy zarządzaniu flotą
 • Dane jakie gromadzimy to:
  • Dane z naszych urządzeń, w szczególności dane lokalizacyjne GPS, dane z akcelerometrów
  • Dane osobowe kierowców, które są wprowadzane do systemu przez klienta: Imię, Nazwisko, Numer Telefonu, Adres Email, Numer Rejestracyjny Pojazdu
  • Dane, które są pochodną działań realizowanych w naszym systemie przez naszych klientów
  • Dane statystyczne i dane, które są wynikiem prac zleconych przez naszych klientów np. raporty analityczne
  • Dodatkowo, gromadzimy dane kontaktowe osób korzystających z naszej strony www celem późniejszego kontaktu i przedstawienia oferty. Wykorzystujemy do tego celu komunikatory online oraz formularze kontaktowe.
 • Każdy z klientów ma pełną kontrolę nad powierzonymi nam danymi i sam decyduje do jakiego stopnia wykorzystuje narzędzia otrzymane od nas. Klienci mogą również sami określać czas przechowywania danych na naszych serwerach. Wartością domyślną jest 7 lat.
 • Zgodnie z artykułem 28 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) już teraz realizujemy powierzone nam zadania na podstawie Umowy o Przetwarzaniu Danych Osobowych jaka każdorazowo jest podpisywana z naszymi klientami.
 • Ponieważ dyrektywa RODO wymaga, aby każda osoba, której dane podlegają rejestracji i są przetwarzane była tego w pełni świadoma, zalecamy naszym klientom pełne informowanie swoich kierowców o tym, że ich dane będą zbierane i przetwarzane, oraz informowanie ich o tym w jakim zakresie przetwarzanie będzie miało miejsce.
 • Informujemy również, że dostęp do systemu i wykorzystanie danych do logowania jest pod kontrolą naszych klientów, a zatem zachęcamy do stworzenia procedur, które uniemożliwią dostęp osobom postronnym do tych danych. Dodatkowo, sugerujemy aby każdy z klientów miał procedurę na wypadek ujawnienia sytuacji, w której dane dostępowe do systemu dostały się w posiadanie osób nieupoważnionych. Pierwszym krokiem w takiej sytuacji powinno być poinformowanie o tym firmy Ituran Europe Sp. z o.o.

Ituran Location and Control Ltd. oraz Ituran Europe Sp. z o.o. stosują wszystkie niezbędne procedury bezpieczeństwa danych i najnowsze technologię zabezpieczające przed nieuprawnionym dostępem do nich. Wykorzystujemy pełne szyfrowanie danych, a zespół inżynierów czuwa nad bezpieczeństwem 7 dni w tygodniu. Ituran Location and Control Ltd. jako jedna z największych firm telematycznych na świecie i firma notowana na NASDAQ oraz dostawca usługi dla Ituran Europe Sp. z o.o. zapewnia spełnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa danych. System informatyczny Ituran podlega również regularnym testom penetracyjnym, które mają na celu upewnienie się, że nie ma w nim żadnych luk bezpieczeństwa i zagrożeń.